Elementy Kanbana

Elementy Kanbana

Zapoznając się ze zwinną techniką organizacji projektów Kanban, natkniesz się na szereg podstawowych określeń - elementów tej metody pracy. Poświęćmy chwilę na zidentyfikowanie każdego z nich.

Metoda Kanban

Metoda Kanban to ogólna koncepcja korzystania z tablicy wizualnej z limitami pracy w toku, której celem jest poprawa zarządzania przepływem pracy i zwiększenie wydajności procesu.

Tablica Kanban

Tablica Kanban to rzeczywista tablica korkowa, wyznaczone miejsce na ścianie lub tablica cyfrowa, której ty lub twój zespół będziecie używać do wizualizowania przepływu pracy. Kolumny tablicy odzwierciedlą poszczególne etapy procesu, a wiersze kolumny odseparują różnych klientów lub projekty, nad którymi pracujecie.

Kartka Kanban

Kartki Kanban reprezentują zadania na tablicy: każda kartka to pojedyncze zadanie do wykonania. Zadania powinny być umieszczone w kolumnach, które wiernie oddają ich aktualny etap wykonania. Dzięki temu jeden rzut oka na tablicę wyjaśni każdemu aktualny stan procesu.

Oprogramowanie Kanban

Zdalnie pracujące zespoły, globalne firmy, jak i każdy inny, kto ma na to ochotę, mogą - zamiast analogowych tablic Kanban - używać narzędzi cyfrowych. W oczywisty sposób poszerza to zasięg tablicy: jej przeglądanie i edycja możliwa jest dla każdego pracownika, z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Wirtualne tablice Kanban mają kilka dodatkowych zalet w porównaniu z tablicami fizycznymi – cyfrowe kartki mogą przechować więcej informacji, zespół może zautomatyzować część akcji na tablicach oraz ustawić przypomnienia, a wskaźniki wydajności procesu obliczane będą automatycznie.

Wykres skumulowanego przepływu

Analizami najczęściej wykorzystywanymi w praktyce Kanban są czas realizacji i cyklu oraz skumulowany przepływ. Czas realizacji i cyklu bada relację między całkowitą długością czasu jaki zadania spędzają na tablicy (czas realizacji), a okresem, jaki spędza się aktywnie nad nimi pracując, czyli czasem cyklu. Diagram skumulowanego przepływu zapisuje całość pracy w czasie: elementy w toku widoczne na tablicy oraz rzeczy już ukończone, po czym przedstawia całą pracę podzieloną na etapy procesu. Celem użycia tego diagramu jest wizualizacja przepływu pracy z czasem: o ile linia wykresu płynnie wzrasta w górę, wiadomo, że praca idzie dobrze. Gwałtowne skoki i przerwy na linii wykresu wskazują na problemy z przepływem i wąskie gardła, co wnosi informację o aktualnej sytuacji bez konieczności analizowania samej tablicy.

Waga każdego z elementów Kanban dla twojego procesu będzie zależeć od konkretnej sytuacji, dobrze jednak jest zapoznać się z podstawami, aby w praktyce móc wykorzystać jak największą liczbę funkcji tej metody.