Czym jest 5S w Metodyce Lean?

Czym jest 5S w metodyce Lean?

5S to stosowana w metodyce Lean technika dyscyplinowania procesu, opracowana przez Hiroyukiego Hirano. Na 5S składają się:

 • Seiri - sortowanie
 • Seiton - systematyka
 • Seiso - sprzątanie
 • Seiketsu - standaryzacja
 • Shitsuke - samodyscyplina

Praktyka 5S koncentruje się na konkretnych aspektach procesu, przekształcając nieekonomiczne stanowisko pracy w środowisko zorganizowane, wydajne, bezpieczne i generujące wartość. Jest ona jednym z podstawowych narzędzi redukujących straty w szczupłym zarządzaniu.

5S jest częścią Systemu Produkcyjnego Toyoty, a więc i Lean, mimo, że sama Toyota praktykowała 4S, pomijając krok ostatni, który reprezentował istniejące już uwarunkowania kulturowe pracowników firmy. Stosowanie techniki 5S na wszystkich poziomach organizacyjnych pomaga zespołom zrozumieć, docenić i usprawnić swój wpływ na proces i wyniki biznesowe.

Jak skorzystać z praktyki 5S?

Cykliczne stosowanie 5S pomaga zespołom nieustannie podnosić swoje standardy pracy.

5S w metodyce Lean

Podobnie jak w przypadku metodyki Lean i metody Kanban, 5S nie jest narzędziem, które można skutecznie zaimplementować bez wcześniejszego zrozumienia jego filozofii. Twórca techniki 5S wyszedł z założenia, że utrzymanie porządku jest konieczne do przetrwania, szczególnie w środowiskach chaotycznych.

Przed wprowadzeniem 5S, dobrze jest wykonać mapowanie strumienia wartości. Dowiesz się w ten sposób jakie działania kreują wartość w twoim procesie. Pomoże ci to w podjęciu decyzji o tym jaki sprzęt, usługi i elementy inwentarza są i nie są wymagane do utrzymania i doskonalenia procesu.

Krok 1: Seiri – Sortowanie

W pierwszym kroku usuwasz wszystkie niepotrzebne elementy ze stacji roboczej. Oczywiście, można to zaaplikować do każdego typu miejsca: w magazynie, na hali produkcyjnej czy na na biurku - przyniesie poprawę niezależnie od lokalizacji. Zaznajomiony ze strumieniem wartości, zacznij przywiązywać uwagę do tego jakie przedmioty znajdują się w okolicy twojego stanowiska pracy. Japońskie słowo Seiri znaczy organizowanie. Zorganizowany obszar pomoże ci łatwiej określić, co jest potrzebne do wykonywania pracy, a co nie.

Szczególnie cenne w uzyskiwaniu lepszego wglądu w proces i minimalizacji strat będzie pozbycie się niepotrzebnego sprzętu. Przykładowo, stratą jest trzymanie trzech identycznych śrubokrętów na stacji roboczej tylko po to, aby przynajmniej jeden zawsze był pod ręką. Wyznaczenie miejsca do przechowywania jednego z nich to lepsza droga do skutecznej organizacji.

Warto zauważyć, że osoby odpowiedzialne za uporządkowanie obszaru to często te same osoby, które doprowadziły do jego nieładu. Dlatego zaleca się, aby faza Seiri nadzorowana była przez lidera zespołu. Będzie on w stanie obiektywnie pomóc pracownikom w posortowaniu przedmiotów.

Zastosowanie w pracy opartej na wiedzy: Jak najbardziej - zacznij od swojego biura, czy też samego biurka. Przedmioty, zagracające przestrzeń roboczą, a nawet tylko przestrzeń wizualną, będą cię rozpraszać lub spowalniać. Z tym, że osoby, które pracują głównie w swoich głowach i na swoich komputerach, powinni skupić się na posortowaniu elementów swojego procesu, bardziej niż obszaru. Czy jest wyraźnie nakreślony? Czy któreś z kroków można by porzucić? Np. proszenie szefa o akceptację każdego z twoich zaplanowanych zadań, czy przygotowywanie raportów, których nikt nigdy nie czyta, itp.? Oczyść proces z tych biurokratycznych i organizacyjnych przeszkód, z których możesz, a potem staraj się trzymać raz ustalonej sekwencji pracy na każdym etapie.

Następnie pozbądź się bałaganu ze swojego komputera — usuń niepotrzebne pliki i uporządkuj pozostałe. Zdecyduj, jakie oprogramowanie najlepiej pomaga ci w organizacji pracy i postaraj się ograniczyć do 2-3 aplikacji. Utrzymywanie większej liczby systemów organizacji będzie ciężarem samym w sobie i nim się zorientujesz, będzie cię spowalniać. Ułatw sobie życie - sprytniej, nie ciężej!

Krok 2: Seiton – Systematyka

Ten etap polega na rozmieszczeniu wszystkiego w odpowiednich miejscach. Seiso i Seiton to prawdopodobnie najtrudniejsze do wykonania fazy 5S. Praktycy metod zwinnych, jak i sam twórca 5S, zalecają rozważenie następujących czynników przy wyborze miejsca dla każdego przedmiotu w stacji roboczej:

 • Częstotliwość użycia
 • Rozmiar i waga przedmiotu
 • Preferencja wiodącej ręki pracownika (leworęczny / praworęczny)
 • Poziom bezpieczeństwa użycia przedmiotu

Przypomnijmy, że zbędne ruchy uważane są w Lean za stratę. W związku z tym, na przykład, konieczność chodzenia po narzędzie na drugi koniec hali produkcyjnej, podczas gdy używane jest przez 50% czasu pracy, jest marnotrawstwem i kłóci się z Seiton.

W fazie Seiton warto również podjąć się wizualizacji instrukcji, zastępując nimi - potencjalnie nigdy nie czytane, więc stanowiące stratę - pisemne instrukcje robocze. Prawidłowe i czytelne oznakowanie miejsc, w których przechowywane mają być wszystkie przedmioty ma kluczowe znaczenie. Wiele firm zarządzanych w myśl Lean stosuje szablony, etykiety, obrysy i inne znaczniki na blatach roboczych i podłogach, do wskazania pracownikom gdzie odłożyć jakie narzędzie. Po skutecznie przeprowadzonej fazie Seiton, pracownik wie skąd zabrać potrzebny sprzęt - bez konieczności jego poszukiwania, a po jego użyciu może go zwrócić bez żadnych utrudnień.

Co więcej, pracownicy, którzy nigdy wcześniej nie byli w danym obszarze roboczym, również powinni teraz z łatwością znaleźć tam to, czego potrzebują, co wyeliminuje potrzebę długich sesji orientacyjnych. Kolejną zaletą jest to, że ewentualny brak któregoś narzędzia będzie od razu widoczny, a każdy pracownik będzie mógł wizualnie sprawdzić swoją stację roboczą, kończąc pracę na dany dzień. Wyrysowanie na podłodze linii, pokazujących gdzie umieścić jaki przedmiot oraz którędy należy chodzić, którędy jeździć, a gdzie stać, są prostym ale skutecznym sposobem polepszenia płynności procesu, minimalizacji kosztów i promowania bezpieczeństwa.

Zastosowanie w pracy opartej na wiedzy: W Seiton nadal wychodzimy z założenia, że wszystkie elementy twojej pracy powinny znajdować się w jak najmniejszej liczbie aplikacji. Konieczność pobrania dokumentacji z jednego oprogramowania, przetworzenia jej w innym i wysłania do kolejnego teoretycznie może nie wydawać się żadnym problemem. Jednak już sam fakt, że nie wszystko jest w jednym miejscu, sztucznie nadmuchuje ilość pracy. Lepiej będzie zarządzać całą swoją pracą z jednej, łatwej w nawigacji aplikacji, tym samym usprawniając proces, redukując źródła błędów i ułatwiając procedurę udostępniania swoich zadań współpracownikom i szefowi. Zamiast przygotowywać raporty o tym, co zrobiłeś, zaproś szefa by przejrzał automatycznie generowane wykresy w używanym przez ciebie oprogramowaniu.

A pulpit twojego komputera? Rozważ wyrysowanie linii na obrazie tła ekranu, wyznaczając strefy dla plików o różnych poziomach ważności, np. pilne, monitorowane, do archiwum - w nich możesz przechowywać odpowiadające tym kategoriom dokumenty i foldery.

Krok 3: Seiso – Sprzątanie

Seiso odnosi się do codziennego sprzątania i utrzymywania stacji roboczej w jak najlepszym porządku. Na przykład, pracownicy warsztatu powinni zadbać o to, aby podłogi były suche (minimalizując ryzyko poślizgu), a maszyny czyste (minimalizując ryzyko wypadków i zużycia). Podczas codziennego czyszczenia sprzętu, operator może również określić, czy maszyny nie są wadliwe i ewentualnie przeprowadzić drobne prace konserwacyjne.

Ważnym aspektem Seiso jest rozpoznanie operatora sprzętu jako najlepszego kandydata do utrzymania go w czystości i porządku. Z tego względu, sprzątanie nie powinno być wykonywane przez zewnętrzną ekipę – byłaby to strata. Firmy, których liderzy nie wymagają stosowania 5S we wszystkich środowiskach realizują tą koncepcję tylko w teorii. Zaangażowanie liderów w kierowanie inicjatywą 5S zmniejsza dystans między nimi i pracownikami oraz popularyzuje usprawnienia we wszystkich warstwach organizacji.

Zastosowanie w pracy opartej na wiedzy: Rzadko zdarza się, by dla danego procesu nie istniała możliwość dalszej poprawy. Po uporządkowaniu przepływu pracy, warto zwrócić uwagę czy stare nawyki lub brak konsekwencji nie odbudowują bałaganu, który udało się zlikwidować. Utrzymaj schludność na swojej tablicy zadań i w systemie plików, regularnie archiwizując niepotrzebne zadania i skończone projekty. Tablica powinna jednoznacznie wskazywać ci na czym powinieneś się skupić dzisiaj i w tym tygodniu, podsumowując także co udało się osiągnąć w ostatnich dniach.

Krok 4: Seiketsu – Standaryzacja

Na etapie standaryzacji podtrzymujesz wszystko to, co pomogły ci osiągnąć pierwsze trzy fazy. Wtoczyłeś metaforyczny głaz pod górę i musisz teraz włożyć pod niego klin, by nie stoczył się z powrotem. Praktyka standaryzacji, ukierunkowana na utrzymanie tego, co już zostało osiągnięte jak i na zapobieganie zmienności w procesie, jest charakterystyczna tak dla metodyki Lean, jaki dla systemu Six Sigma. Faza standaryzacji w 5S pokazuje jak konsekwentne stosowanie zestawu reguł jest w stanie utrzymać dany obszar w czystości i porządku.

Jeśli przyjrzysz się swojemu stanowisku pracy, być może odnajdziesz tam niestandardowe zadania, przyczyniające się do tworzenia bałaganu. Np. szef podnosi alarm, że potrzebuje pilnego raportu odnośnie „XYZ”, rzucasz więc wszystko, zbierasz potrzebne informacje i dostarczasz raport z końcem dnia, zostawiając biurko w bałaganie, a wszystkie inne - zaplanowane - zadania w strzępach. Możliwe nawet, że uznasz, że nie warto pakować wszystkich dokumentów użytych w raporcie na wypadek, gdyby znów okazały się potrzebne.

Gdybyś jednak miał standaryzowany sposób pracy nad zadaniem każdego typu, to nawet nieplanowane zadania byłyby możliwe do wykonania. Być może, że przewidziałbyś wtedy, że szef oczekuje raportu budżetowego co sześć miesięcy, więc niezbędne dane zebrałbyś na czas. Nawet jeśli nie, to być może w oparciu o zasadę standaryzacji Seiketsu, użyłbyś tego jednorazowego nieplanowego zadania jako ćwiczenia do stworzenia lepszego planu działania w przyszłości.

Zastosowanie w pracy opartej na wiedzy: Choć standaryzacja procesu opartego na pracy z wiedzą nie jest łatwa, to wiele jej aspektów można zaplanować. Na przykład, możesz usystematyzować nazewnictwo plików i strukturę katalogów projektów. Możesz także ustalić scenariusze procesu dla każdego rodzaju pracy, którą wykonujesz – inny szablon dla badań, pisania, kodowania, utrzymania, analiz itp. Niektóre z narzędzi typowo stosowanych w tych sytuacjach, np. tablice Kanban, pozwolą ci tworzyć powtarzające się zadania lub zautomatyzować określone akcje, dzięki czemu duża część przepływu pracy odbywać się może samoczynnie. Wszystko to pomaga z utrzymaniem raz ustalonego standardu pracy.

Krok 5: Shitsuke - Samodyscyplina

Fazą ostatnią jest kontynuowanie wszystkich praktyk. W książce pt. “The 5 Pillars of Visual Workspace”, Hirano podkreśla, że 5S wymaga fundamentu dyscypliny. Menedżerowie firm Lean powinni stosować techniki takie jak spacery Gemba do obserwacji i kontroli tego, co dzieje się na hali. Można też wprowadzić listy kontrolne dla każdej stacji, 3-minutowe ćwiczenia z błyskawicznego sprzątania, czy zainicjować rozwijający dyscyplinę system nagród. Przeprowadzone powinny zostać oceny zespołów z punktacją za działania w każdym obszarze 5S. Proponujemy skorzystanie z poniższej tabeli do szybkiej oceny jak twoja firma wypada pod kątem dyscypliny 5S.


5S Niezdyscyplinowana firma Zdyscyplinowana firma
Seiri
sortowanie
Przedmioty są pomieszane, uniemożliwiając osobom trzecim zdecydowanie co jest potrzebne,
a co nie.
Pracownicy są świadomi miejsc wyznaczonym wszystkim narzędziom
i pozostają otwarci na dalsze usprawnienia.
Seiton systematyka Żadne narzędzia nie mają wyznaczonych miejsc. W różne dni znajdują się w różnych miejscach. Wskazówki wizualne pomagają umiejscowić narzędzia. Są łatwe do odnalezienia i do zwrotu. Pracownicy mogą wykonywać swoje zadania
z zawiązanymi oczami.
Seiso
sprzątanie
Pomieszczenia są brudne,
a dokumenty leżą gdziekolwiek. Nic nie jest w porządku.
Wszyscy pracownicy znają udokumentowany sposób sprzątania
i konserwacji swoich stacji roboczych. Dotyczy to wszystkich - od najwyższego kierownictwa w dół.
Seiketsu standaryzacja Brak standardowych procedur. Każda osoba ma swój sposób pracy
i przechowywania narzędzi.
Dokumentacja procesu jest łatwo dostępna i podlega dalszym udoskonalaniom.
Shitsuke samodyscyplina Kontrole stanowisk roboczych odbywają się, gdy klienci zapowiadają się z wizytą lub gdy szef ma na to ochotę. Regularna konserwacja i przeglądy są nieodłącznym elementem cyklu pracy.

Zastosowanie w pracy opartej na wiedzy: Regularne przeglądanie swojego procesu pomoże wykryć kroki, które można by pominąć lub zmienić. Jeszcze bardziej wydajne byłoby wprowadzanie koniecznych zmian na bieżąco. O ile więc rozmiar twojego zespołu na to pozwala, kiedy tylko dostrzegasz możliwość udoskonalenia procesu – zrób to. Popraw przepływ zadań, wypróbuj nowe podejścia, dostosowując i testując alternatywne sposoby przetwarzania pracy. Może się to okazać najłatwiejszym sposobem utrzymania zdrowego, rozwijającego się i efektywnego procesu pracy z wiedzą.

Niektóre korzyści płynące z wykorzystania 5S do usprawnienia procesu:

 • Bardziej przejrzysty przepływ pracy dzięki zarządzaniu wizualnemu,
 • Mniejsze straty czasu, wysiłku, materiałów; większa produktywność i wyższa jakość,
 • Standaryzacja metod pracy i przepływu zadań,
 • Wyższe morale zespołu, przez umożliwienie wprowadzania zmian na lepsze każdemu pracownikowi.