Kanban jako Element Metodyki Lean

Kanban jako Element Metodyki Lean

Historia kompletnego systemu zarządzania pracą, jakim jest Kanban, wiąże się z Systemem Produkcyjnym Toyoty. Jeden z inżynierów Toyoty, Taiichi Ōno, zoptymalizował przepływ pracy w fabryce budując system oparty na pobieraniu zadań z wykorzystaniem karteczek sygnalizujących zapotrzebowanie - Kanbanów.

System Produkcyjny Toyoty, koncentrujący się na zwiększeniu wartości produktu i eliminacji strat, zyskał uznanie na całym świecie, ostatecznie zostając przemianowanym przez naukowców z MIT w metodykę Lean.

Spotkanie kultur Wschodu i Zachodu

Historia Lean i Kanban to opowieść o wrogach, którzy zostali przyjaciółmi i o tym, jak konflikt może zmienić się we współpracę z korzyścią dla wszystkich. Wszyscy wiemy, jak stosunki między Japonią a USA wyglądały podczas II wojny światowej. Znacznie mniej osób ma świadomość intensywnej współpracy przemysłowej, jaka nawiązała się między tymi krajami później. Rozpoczęli ją w latach pięćdziesiątych Japończycy z Toyoty, odwiedzając fabrykę Forda w USA, z celem bliższego poznania ich systemu produkcji.

Pod koniec lat 70-tych to Amerykanie wybrali się do swoich sąsiadów, po czym przekuli to, czego zdołali się nauczyć w nowy system zarządzania i produkcji: Lean. W 2007 roku oszacowano, że aż 70% wszystkich firm produkcyjnych w USA stosowało metodykę Lean.

Historia ta uczy nas, że nie warto marnować doskonałych okazji biznesowych przez wspomnienie złych relacji w przeszłości.

Czym jest stosowanie podejścia Lean w biznesie?

Celem stosowania metodyki Lean jest nieustanne doskonalenie procesu biznesowego poprzez okazywanie szacunku pracownikom i eliminację strat. Wszystko, co nie dodaje produktowi wartości, uważane jest za marnotrawstwo, skupić należy się więc na tych działaniach, które przynoszą klientom rzeczywistą wartość. Dostarczając produkt często i szybko, klient może w ten sam sposób przekazywać ci swoje opinie. Dzięki temu sprzężeniu, twój produkt i firma mogą rozwijać się w sposób, który rzeczywiście jest nieustanny!

Szanowanie pracownika w kontekście Lean oznacza oddanie mu głosu równie ważnego i cennego, jak głos menadżera czy klienta. Każdy pracownik powinien mieć możliwość przedstawienia pomysłu na ulepszenie procesu i zgłoszenia obaw dotyczących jego stanu. Jednym ze sposobów, w jaki możesz do tego zachęcić, jest wybranie się na spacer Gemba.

Kanban jako podsystem metodyki Lean

Chcąc wdrożyć Kanban, dobre zrozumienie filozofii Lean pozwoli ci osiągnąć najlepsze wyniki. Pomimo mocnego zakorzenienia w biznesie i naukach inżynieryjnych, Lean to przede wszystkim sposób myślenia, podejścia do pracy i życia. Filozofia Lean zawiera w sobie przeróżne narzędzia i techniki, lecz do jej cech ogólnych zaliczamy:

  • Pełne zaangażowanie w dostarczanie klientom najwyższej możliwej wartości
  • Nieustanne poszukiwanie sposobów na eliminację wszelkiego rodzaju strat (muda): w transporcie, zasobach materiałowych, ruchach, przestojach, nadprodukcji, przetwarzaniu i w defektach
  • Przekonanie, że ponieważ ludzie są ważniejsi niż maszyny, to firma prosperować będzie dzięki inwestowaniu w rozwój pracowników i otwartości na ich uwagi i sugestie
  • Zwiększanie produkowanej wartości w obszarze całej organizacji, nie tylko w pojedynczych zespołach
  • Standaryzacja, utrzymanie i konserwacja procesu zgodnie z metodą 5s
  • Ciągłe uczenie się i doskonalenie - filozofia Lean nie aprobuje myślenia typu „nie ma potrzeby naprawiać czegoś, co nie jest zepsute”
  • Optymalizacja przepływu pracy i zapewnienie motywacji u pracowników; siła organizacji pochodzi z optymalnej synchronizacji działań dostawców i pracowników, dobrych relacji z klientami i bezbłędnie działających procesów.

Zastosowanie myślenia Lean w procesie powinno sprawić, że twoja produkcja zajmie mniej czasu, będzie wymagała niższych kosztów, nakładu pracy oraz liczby zasad i procedur koniecznych do utrzymania sprawnego działania. Powinno ono więc sprawić, że Twój proces będzie lżejszy!