Co to jest Wykres Skumulowanego Przepływu?

Co to jest Wykres Skumulowanego Przepływu?

Diagram skumulowanego przepływu (ang. cumulative flow diagram, CFD) to analiza wizualna używana w Kanbanie do oceny stabilności przepływu pracy. Choć metod na pobieranie i ocenę danych z systemu Kanban jest wiele, diagram skumulowanego przepływu, czasami nazywany wykresem spalania (ang. burndown chart), jest najlepszym sposobem łatwego i szybkiego śledzenia postępów i szacowania zdrowia procesu.

Komu potrzebny jest CFD?

Wyobraź sobie taką typową sytuację: wzywany jesteś do biura swojego przełożonego, by przekazać mu aktualny status jego specjalnego, upatrzonego projektu. Wyjaśniasz, że konkretnych danych analitycznych nie masz pod ręką, ale jeśli da ci kilka godzin, to będziesz mógł udzielić odpowiedzi. Otóż, mógłbyś zaoszczędzić te kilka godzin i do tego celu wykorzystać wykres skumulowanego przepływu. Diagram natychmiastowo, w sposób obiektywny i kompleksowy dostarczyłby odpowiedzi na pytania przełożonego, jako że gromadzi on wszystkie zadania projektu i jasno wskazuje ich tendencje odnośnie czasu realizacji. Dlaczego więc nie udostępnić CFD bezpośrednio szefowi czy też całemu kierownictwu, zespołowi, klientowi i pozostałym zainteresowanym, aby w dowolnym momencie mogli pobrać istotne dla nich informacje?

Wygląd wykresu skumulowanego przepływu

Skumulowany przepływ ma formę wykresu warstwowego i przedstawia łączny nakład pracy dla każdego etapu procesu. Przykładowo, jeśli twój proces ma cztery etapy: do zrobienia, w toku, weryfikacja i gotowe, to twój CFD składał się będzie z czterech warstw. Oś pozioma reprezentuje czas, a pionowa liczbę zadań.

Gwałtowne skoki oraz płaskie linie na diagramie skumulowanego przepływu pokazują, gdzie w procesie występują – odpowiednio – wąskie gardła i brak aktywności. Tymczasem płynne wzrastanie warstw ku górze oznacza jednostajny, zrównoważony postęp prac; tak przebiegający wykres daje duże szanse na wiarygodne przewidzenie terminu ukończenia projektu.

Przykład Firma tworząca oprogramowanie wyróżnia następujące etapy pracy:

  1. Gotowe żądania klienta (niebieski),
  2. Ustalone wymagania (czerwony),
  3. Kodowanie i testowanie zakończone (zielony),
  4. Żądanie klienta spełnione (turkus).

Wykres skumulowanego przepływu tego procesu będzie miał więc cztery warstwy, po jednej na każdy z etapów:

Przykład diagramu skumulowanego przepływu

Widzimy, że w październiku w procesie było 20 żądań klientów (warstwa niebieska – litera A). Od października do listopada zespół pracował nad dwudziestoma specyfikacjami wymagań (warstwa czerwona – litera B). Pod koniec listopada prawie dwadzieścia ukończonych zadań znajdowało się w fazie specyfikacji wymagań, a dwadzieścia elementów było w trakcie testów (warstwa zielona – litera C). Zaś na początku grudnia, zespół miał ukończonych dwadzieścia pozycji (warstwa turkusowa – litera D). Co za tym idzie, całkowity czas cyklu dla dwudziestu zadań wynosi w tym procesie około dwóch miesięcy.

Wykorzystaj CFD do przewidywania przyszłości

Stabilny wzrost linii wykresu determinuje przewidywalność lub skuteczność danego etapu procesu. Członkowie użytego w przykładzie zespołu mogli zauważyć, że około lutego nastąpił gwałtowny wzrost żądań klientów, co w krótkim czasie doprowadziło do wzrostu zielonej warstwy w stosunku do innych etapów procesu. Był to wyraźny sygnał, że bez zaangażowania dodatkowych programistów czas cyklu znacznie się wydłuży. Umożliwienie zespołowi zrozumienia procesów, w których biorą udział, pomaga im zwinniej reagować na zmieniające się warunki.

Najbardziej popularnym zastosowaniem wykresu skumulowanego przepływu jest przewidywanie kiedy dane zadanie zostanie ukończone, a zdolność wiarygodnego określenia terminów realizacji pracy jest jednym z elementów kluczowych dla sukcesu firmy. Dzięki CFD będziesz mógł określić kiedy projekty zostaną ukończone, a im dłużej gromadzić będziesz dane, tym bardziej wiarygodne będą twoje prognozy. Wyobraź sobie, że masz zdolność precyzyjnie oszacować ukończenie projektu na podstawie wielu miesięcy danych gromadzonych automatycznie przez oprogramowanie Kanban. Znaczyłoby to, że – bez specjalnych wysiłków analitycznych z twojej strony – szanse firmy na sukces oraz jej reputacja wzrastają!