Filozofia Lean

Filozofia Lean

W sferze zarządzania procesami i produkcją, zastosowanie terminu Lean może być bardzo szerokie.

W praktyce, będzie to cokolwiek między 4-osobowym zespołem produkcyjnym, który przeznacza tydzień na uproszczenie swojego procesu, a szczegółowym przeglądem wszystkich procesów, stanowisk i procedur w korporacji, zajmującym miesiące lub lata i angażującym setki osób.

Cel jest jednak zawsze ten sam: uczynienie procesu bardziej szczupłym, zwinnym; prostszym, bardziej przewidywalnym i niezawodnym, marnującym mniej czasu, materiału i wysiłku, a dzięki temu - oczywiście - bardziej opłacalnym.

Filozofia Lean czerpie w dużej mierze z Systemu Produkcyjnego Toyoty i dlatego silnie wiąże się z Kanbanem. Ma także wiele wspólnego z Six Sigma oraz z ruchem zwinnego rozwoju oprogramowania i zarządzania procesami opartymi na wiedzy, przynajmniej w zakresie zbieżności celów wszystkich tych metod.

Ta sekcja Przewodnika po Kanbanie prezentuje ogólne idee filozofii Lean. Konkretne sposoby na jej zastosowanie znajdziesz w rozdziale Metodyka Lean.