Jaką Rolę w Metodyce Lean Pełni Water Spider?

Jaką rolę w metodyce Lean pełni water spider?

W metodyce Lean, water spider to funkcja personelu produkcyjnego koncentrująca się na terminowym i dokładnym uzupełnianiu zapasu materiałów. Pracownik ten pełni rolę podobną do mobilnego systemu Kanban, uzupełniającego linię produkcyjną wymaganymi surowcami celem utrzymania stałego przepływu pracy.

Osoba na stanowisku water spider musi znać proces na wylot, doskonale potrafić się komunikować i znać standardy każdego etapu produkcji.

Termin water spider zainspirowany został wodnym chrząszczem, znany w języku japońskim jako Mizusumashi. Chrząszcz ten sprawia wrażenie bycia w zawieszeniu między wodą a powietrzem, szybko przemieszczając się z miejsca na miejsce, jednocześnie utrzymując oba środowiska w zasięgu wzroku. Prędkość z jaką water spider porusza się po hali produkcyjnej, przy równoczesnym postrzeganiu wszystkich etapów produkcji naraz, przypomina zachowanie Mizusumashi, stąd zapożyczenie tej nazwy.

Co Mizusumashi robi w procesie zarządzanym wg filozofii Lean?

Praca water spidera na celu ma skrócenie czasu realizacji procesu i zmniejszenie ilości strat.

Na niektórych liniach produkcyjnych, inżynierowie lub monterzy muszą odejść od swojego stanowiska by pobrać nową partię surowców. Powoduje to zbędne opóźnienie w procesie i jest stratą w ruchu. Mizusumashi minimalizuje te straty, pchając przed sobą mini wózek, wyposażony w system Kanban z materiałami potrzebnymi na każdej stacji roboczej. Zwalnia to pracowników linii montażowej z konieczności wykonywanie prac, które nie przynoszą żadnej wartości; wymagane materiały są im dostarczane w sposób, który nie zakłóca ich przepływu pracy.

Water spider podążać musi standaryzowaną, sekwencjonowaną trasą: zawijać do stanowisk konkretnych pracowników w rutynowych godzinach, zmniejszając zmienność. Pracownicy zaś używać powinni systemu pojemników, jasno wskazującego, które elementy zostały wyczerpane i czekają na uzupełnienie. Typowym rozwiązaniem jest też zapewnienie Mizusumashi stałego połączenia z systemem zarządzania pracą i uzupełniania części, który w czasie rzeczywistym daje mu znać gdzie potrzebne są uzupełnienia i jak pilnie.

Ponadto, rola water spidera nie musi ograniczać się do uzupełnieniu materiałów - mogą robić też kilka innych rzeczy, np. transportować gotowe produkty, przenosić kartki Kanban, lub inaczej aktualizować systemy monitorowania przepływu pracy czy nadzorować realizację zadań, zwłaszcza tych przydzielonych nieprzeszkolonym pracownikom.

Umiejętności water spidera

Błędem byłoby porównywanie roli Mizusumashi do funkcji chłopca na posyłki czy gońca, przypisywanej zwykle praktykantom. Water spider to rola kluczowa, sprostanie której wymaga rozległej wiedzy o procesie i świadomości tego, co dzieje się na wszystkich stacjach przez cały czas. Oprócz utrzymywania przepływu na linii produkcyjnej, Mizusumashi odbywa kilka spacerów Gemba dziennie, co czyni go nieocenionym, jeśli chodzi o podejmowanie inicjatyw Kaizen.

Pod wieloma względami, water spider jest mobilnym Scrum masterem na sterydach, dostarczającym pracownikom to, czego potrzebują i kiedy tego potrzebują, przyczyniając się do usuwania blokad produkcji. Wspomnienie o sterydowym wzmocnieniu nie jest mocno przesadzone, biorąc pod uwagę, jak intensywny może być typowy dzień pracy Mizusumashi. Osoba ta musi być cały czas w ruchu, przy zachowaniu pełnej czujności, a jej zdolność utrzymania odpowiedniego tempa przez cały dzień przekłada się bezpośrednio na przebieg procesu. Nie jest to rola łatwa, w ramach której wystarczy raz na jakiś czas pokazać twarz tu i tam – mimo, że właśnie tak może ona wyglądać dla niedoinformowanego obserwatora!

Kluczowym aspektem funkcji Mizusumashi jest orientacja na system, a nie na siebie - jego praca nie kręci się wokół jego własnej efektywności, lecz wokół wydajności systemu. Ma to istotne znaczenie, ponieważ water spider niejednokrotnie wykonuje na wpół puste przebiegi, nie dostarczając materiału na wszystkie stanowiska pracy, po to tylko by obsłużyć te nieliczne będące w potrzebie. System odnosi korzyść, a nieoptymalne użycie czasu i możliwości Mizusumashi jest akceptowanym kosztem.

Co zyskasz wyznaczając water spidera dla swojego procesu?

Stały przepływ na produkcji i lepsza standaryzacja dostaw na linię zazwyczaj wiążą się ze wzrostem wydajności, a, co za tym idzie, ze spadkiem kosztów. Dzięki wprowadzeniu Mizusumashi na halę produkcyjną, jedna firma oszczędziła 40% czasu produkcji.

Oprócz utrzymania równomiernego przepływu, skrócenia czasu realizacji i redukcji zmienności, podjęcie się roli water spidera może być dla managera idealnym pretekstem do lepszego zapoznania się z procesem i poznania każdej osoby pracującej na linii. To z kolei przełoży się na lepszą komunikację między zespołem a kierownictwem.

Water spider to z całą pewnością insekt, którego warto mieć na swojej linii produkcyjnej!