Podstawy Kanbana

Podstawy Kanbana

Jak wdrożyć Kanban?

Kanban to łatwy do wprowadzenia i utrzymania system zarządzania przepływem pracy. By zrewolucjonizować swój sposób pracy i postrzegania zadań, zwiększyć produktywność i zminimalizować straty, wystarczy trzymać się kilku prostych praktyk.

Krok 1: Wizualizuj przepływ

Aby system Kanban był skuteczny, zespół musi zobrazować swój przepływ pracy. Polega to na rozbiciu procesu na odrębne etapy ukończenia oraz śledzeniu przepływu zadań przez nie na tablicy Kanban. Tablica taka pełni rolę promiennika informacji, przedstawiając bieżący stan pracy zespołowi, co ułatwia współpracę i komunikację.

Krok 2: Ogranicz pracę w toku

Pracowanie jednocześnie nad wieloma zadaniami nie jest szczególnie efektywne, jeśli żadne z nich nie zostanie wykonane do końca dnia. Kanban wprowadza prosty sposób na kontrolowanie ilości pracy w toku, zapewniając maksymalny przepływ pojedynczych zadań od początku do końca procesu: od pomysłu do rąk klienta.

Krok 3: Kontroluj przepływ zadań

Nie możesz skutecznie zarządzać czymś, czego nie mierzysz. Kanban koncentruje się na uzyskaniu płynnego przepływu pracy, zapewniając zarazem narzędzia do jego pomiaru i do identyfikacji wąskich gardeł.

Krok 4: Zdefiniuj politykę procesu

W zarządzaniu projektami wg podejścia Lean kontrola jakości jest integralną częścią samego procesu, nie odrębną procedurą wykonywaną później. Dzięki jednoznacznemu określeniu zasad rządzących procesem i udostępnieniu ich wszystkim współpracownikom, będziesz w stanie zredukować liczbę defektów i usprawnić przepływ pracy.

Krok 5: Identyfikuj możliwości udoskonalenia procesu

Kiedy zasady kierujące procesem są już sprecyzowane, a pomiar wydajności możliwy, skupić się możesz na identyfikowaniu wąskich gardeł i stopniowym wprowadzaniu ulepszeń. Do rozpoznawania słabych punktów w przepływie zadań i rozwiązywania ich z korzyścią dla procesu, Kanban wykorzystuje modele naukowe, np. Teorię ograniczeń.