Czym jest Czas Taktu?

Czym jest Czas Taktu?

Czas taktu określa szybkość z jaką należy wykonać produkt, aby spełnić wymagania klienta. Dokładniej, jest to czas upływający między rozpoczęciem prac nad dwoma kolejnymi przedmiotami.

Firmy zarządzane według metodyki Lean wykorzystują wskaźnik czasu taktu do ustanawiania prędkości linii produkcyjnych i organizacji procesów w myśl koncepcji „dokładnie na czas” – JIT. Pozwala to na idealne dopasowanie do wymagań klienta i utrzymanie stałego przepływu zadań przez system.

Jak obliczyć czas taktu?

Wyliczenie czasu taktu nie będzie trudne, o ile masz dostęp do konkretnych danych o analizowanym procesie. Tempo taktu to dostępny czas pracy podzielony przez liczbę jednostek zamówionych przez klienta.

Krok 1: Zbierz informacje o dostępnym czasie pracy

Możesz bazować na czasie dostępnym w ciągu dnia, godziny, tygodnia itd., w zależności od tego, co jest najbardziej wygodne dla twojego procesu. Ustal ile godzin mieści się w rozważanym okresie pracy.

Krok 2: Pobierz dane o żądanej liczbie jednostek

Niezależnie od tego, czy twoi klienci składają powtarzalne zamówienia, czy też wymagają różnej liczby jednostek w każdej iteracji, musisz z wyprzedzeniem poznać dokładną całkowitą liczbę oczekiwanych sztuk produktu.

Krok 3: Podziel te dwie liczby

Podziel dostępny czas pracy przez liczbę jednostek, których zażądał klient. Otrzymana liczba wskaże maksymalną ilość czasu w jakiej powinieneś ukończyć jedną sztukę produktu.

Przykład

Czynność Dzienna liczba
Całkowity czas pracy 8 godz.
Przerwa śniadaniowa 0.5 godz.
Konserwacja maszyn 1 godz.
Zamówione jednostki 10

Dostępny czas pracy to
8 x 60 minut = 480 minut minus 30 minut przerwy i 60 minut przestoju technicznego.
Daje to 390 minut całkowitego dostępnego czasu pracy.
Czas taktu wynosi zatem 390/10. Aby system spełnił wymagania klientów, sugeruje się produkowanie jednego elementu co 39 minut.

Czas taktu kontra czas cyklu i czas realizacji

Czas cyklu opisuje ile czasu zajmuje wyprodukowanie jednej sztuki produktu od początku do końca procesu i dotyczy wyłącznie aktywnej pracy. Czas taktu bazuje na tym jak szybko klient oczekuje produktu i uwzględnia całkowity czas jego dostarczenia. Czas realizacji (lead time) mierzy okres od złożenia przez klienta zamówienia do chwili otrzymania produktu; z uwzględnieniem kolejek produkcyjnych, przeróbek i transportu.

Można też patrzeć na to w ten sposób: czas cyklu mierzy podaż, czas taktu opisuje popyt, a czas realizacji odnosi się do wewnętrznego przepływu zadań i wydajności procesu firmy.

Dlaczego powinieneś mierzyć czas taktu?

Zważywszy, że czas taktu zależy od tego jak często i jakiej ilości produktu wymaga klient, obliczenie go pozwala oszacować prędkość, z jaką musisz pracować by nie rozczarować klienta. Jeśli twój zespół produkuje zbyt wolno, klient może odejść do konkurencji. Jeśli zaś produkujecie więcej lub szybciej niż to konieczne, to wasze zapasy będą rosły, prowadząc do strat i zmniejszenia zysków.

Ponadto, czas taktu służy menedżerom i pracownikom za wskaźnik postępu. Tak zespół, jak i kierownik mogą z łatwością ocenić czy nadążają za wymaganym tempem produkcji, czy też prędkość postępów odstaje w którąś stronę.

Wartość czasu taktu powinna być podobna lub nieco wyższa od przepustowości, określającej ile zajmuje wyprodukowanie jednego elementu. Czas taktu wskazuje jak długo powinno to zająć.

Jak przybliżyć tempo produkcji do obliczonego czasu taktu?

Jest na to kilka sposobów:

 • Prześledź strumień wartości i zoptymalizuj procesy
  Przyjrzyj się strumieniowi wartości procesu, szukając sposobów na likwidację strat i optymalizację działań pod kątem dopasowania do czasu taktu. Wskazanie obliczonego czasu taktu dla każdej części strumienia wartości przedstawi zespołowi i klientom idealny standard – cel, nad osiągnięciem którego pracujecie.
 • Przeprowadź inicjatywę 5S
  Zastosowanie 5S do procesu często pozwala na skrócenie czasu cyklu i zwiększenie przepustowości, w efekcie umożliwiając lepsze dopasowanie do wyznaczonego czasu taktu.
 • Wprowadź Heijunkę
  Częstym wyzwaniem związanym z dostosowywaniem się do czasu taktu jest fakt, że bywa on zmienny w zależności od zamówienia. Po zoptymalizowaniu procesów warto zatem rozważyć wprowadzenie Heijunki. Może to pomóc w ilościowym ujednoliceniu zamówień klientów, przyczyniając się do utrzymania stabilnych poziomów produkcji. Śledzenie czasu taktu pomoże w ocenie stopnia dojrzałości Heijunki w twojej firmie, gdyż jest on ściśle związany z zamówieniami klientów. Oczywiście, bezpośrednia współpraca z samym klientem również pomoże ci odnieść się do wyliczonego czasu taktu, dostosować do niego twój proces.
 • Zwiększ elastyczność produkcji
  Kiedy procesy są już zoptymalizowane to kolejnym czynnikiem, na którym warto się pochylić jest zwiększenie elastyczności produkcji, pozwalające lepiej dostosować się do fluktuacji czasu taktu. Może to oznaczać konieczność wprowadzenia elastycznej organizacji pracy (np. wewnętrzne przenoszenie pracowników wraz ze zmianą potrzeb lub tymczasowe angażowanie pracowników zewnętrznych) – wszystko po to, by idealnie dostosować produkcję do zmieniającego się tempa taktu. Warto jednak zwrócić uwagę, że tego typu środki należy podejmować tylko gdy jest to konieczne, ponieważ zwiększenie liczby pracowników i sprzętu w procesie już zidentyfikowanym jako nieefektywny jest w stanie dodatkowo pogłębić problem.

Co daje dostosowanie się do czasu taktu zgodnego z oczekiwaniami klientów?

Pracując nad utrzymaniem jak najlepszej synchronizacji produkcji z wymaganym czasem taktu zyskujesz szansę na:

 • optymalizację przepływu w procesach i krótsze przestoje, dzięki szybszej identyfikacji wąskich gardeł i niskiej wydajności;
 • dostarczanie produktu do klienta terminowo, zgodnie z prognozą i rzetelnie;
 • minimalizację nadmiarowych zapasów.