Czym jest Przepustowość Procesu?

Przepustowość Procesu

Przepustowość (ang. throughput) mierzy ile gotowego produktu proces dostarcza w określonym czasie.

Dla systemu Kanban, przepustowość określana jest liczbą skończonych kartek na dzień, tydzień lub inną wyznaczoną długość iteracji. Przepustowość, czyli szybkość przepływu zadań, ma bezpośredni związek z czasem cyklu: okresem potrzebnym do ukończenia procesu. Jest to jedna z analiz używanych w ramach metodyki Lean i Lean Six Sigma do oceny wydajności procesu.

Warto pamiętać, że przepustowość procesu dotyczy wyłącznie pozycji ukończonych - w takiej formie, w jakiej klient gotowy jest je zaakceptować. Praca w toku nie jest tutaj brana pod uwagę.

Czego można się dowiedzieć z pomiaru przepustowości procesu?

 • Ile czasu zajmie realizacja zamówienia?
 • Jakie koszty proces generuje (przerobowy rachunek kosztów, TA)
 • Jaka jest zdolność produkcyjna zespołu/firmy?
 • Jak wydajny jest proces?

Powyższe cztery czynniki decydują o sukcesie firmy, w związku z czym, przepustowość procesu jest jednym z najbardziej trafnych, szczupłych metod oceny wydajności i rentowności. Wartości przepustowości, pracy w toku i czasu cyklu grają rolę w prawie Little’a, twierdzeniu badającym przewidywalność przepływu w systemie kolejkowym.

Obliczenie przepustowości

gdzie:

 • kolejka liczba zadań do wykonania,
 • czas pracy czas potrzebny do ukończenia wszystkich zadań z kolejki.

Podczas gdy czas cyklu mierzy jak zwinnie proces może reagować na nowe zamówienia, pomiar przepustowości wskazuje średnią prędkość ich przetwarzania. Zanim zaczniesz pracować nad zwiększeniem przepustowości, najpierw ustal bazowe poziomy względem czasu i złożoności przetwarzania oraz porównaj je z benchmarkami branżowymi. Dzięki temu łatwiej będzie ci ocenić czy wysiłki pod kątem poprawy przynoszą rezultaty.

Jak obliczyć przepustowość procesu?

Jest kilka sposobów obliczania przepustowości:

 • Fizyczne policzenie liczby elementów pracy, które ukończono w ramach procesu w danym okresie. Wartość tą trzeba oczywiście uśrednić, by uzyskać wiarygodną miarę przerobu.
 • Pobranie raportu przepustowości z elektronicznego systemu Kanban.
 • Podzielenie liczby zadań w kolejce przez czas potrzebny na ich ukończenie.

Którąkolwiek z metod obliczenia przepustowości wybierzesz, upewnij się, że uwzględnia ona również te aspekty:

 • liczba zamówionych elementów;
  Różnica między liczbą zamówionych sztuk a liczbą sztuk wyprodukowanych ma znaczenie. Proces dostarczający więcej towarów niż wymagają klienci nie jest szczupły i generuje straty.
 • liczba defektów;
 • liczba elementów pracy, które poddane być musiały drugiej rundzie przetwarzania;
  Jeśli z powodu defektu w procesie, lub innych przyczyn, część zadań zostaje przetworzona więcej niż jeden raz, ma to znaczący wpływ na rzeczywistą wartość przepustowości i należy to odnotować w pomiarze.

Co to jest wskaźnik przepustowości w toku (RTY)?

Wskaźnik przepustowości w toku (RTY) to charakterystyczna dla Lean Six Sigma ocena prawdopodobieństwa, że proces wytworzy elementy wolne od wad. Wskaźnik przepustowości w toku bierze pod uwagę wielokrotne przetwarzanie zadań, tym samym zapewniając wskazanie faktycznej przepustowości procesu.

RTY - wskaźnik przepustowości w toku

Przykład Zakład stolarski ma do zrobienia dziesięć krzeseł. W trakcie prac okazuje się, że dwa krzesła wymagają ponownego malowania ze względu na słabą jakość lakieru, oraz że klient odrzuca jedno krzesło, nisko oceniwszy jego wykonanie. W efekcie, RTY - przepustowość w toku tego procesu wynosi 70%. (10-3)/10 = 0,7.

Zastosowanie miary przepustowości procesu w małej firmie

Przykład Przyjrzyjmy się ponownie zakładowi produkującemu krzesła na zamówienie. Zespół dzieli się na cztery działy i każdy z nich wytwarza co tydzień następujące gotowe elementy. Przykład przepustowości procesu

Zespół może rozważać przepustowość dla osobnych etapów pracy (per dział), albo analizować przepustowość całego procesu produkcji. Indywidualna wydajność procesu projektowania to czternaście, dziesięć w przypadku montażu oraz sześć tak dla malowania jak i dla elementów ukończonych i sprzedanych.

Oprócz zaaplikowania limitów WIP do etapów projektowania i montażu, zespół mógłby skupić się na innych ulepszeniach ukierunkowanych na zwiększenie liczby sześciu gotowych krzeseł tygodniowo. Hipotetycznie, można by w momentach potrzeby przydzielać dwie osoby z działu projektowania do działu malowania, co prawdopodobnie spowodowałoby zwiększenie przepustowości o dwa krzesła, a więc poprawę o 33%.

Gdy jedno krzesło sprzedawane jest za 500 zł, a produkuje się osiem krzeseł tygodniowo, daje to w sumie przychód 4000 zł. Jeśli zaś koszty operacyjne firmy wynoszą 2400 zł tygodniowo, to oparty na przepustowości zysk netto wynosi 1600 zł na tydzień.

Obliczenie opartego na przepustowości zysku netto

Poza ogólnym wglądem w rentowność procesu, przywiązywanie uwagi do przepustowości procesu ułatwi także identyfikację problemów z wydajnością oraz pomoże utrzymać równomierny, stały i przewidywalny przepływ pracy. Jeśli chcesz się dowiedzieć dlaczego nierównomierność w procesie jest cechą, którą należy minimalizować, zachęcamy do lektury naszego artykułu o Mura.