Metodyka Lean

Metodyka Lean

Stosując metodykę Lean, równoważymy eliminację strat ze wzrostem produktywności. By osiągnąć ten balans, należy nieustannie doskonalić wszystkie aspekty procesu, szanować pracowników i dbać o wytwarzanie wartości dla klienta na każdym etapie pracy.

Termin „metodyka Lean” - lub szczupłe zarządzanie - obejmuje szereg różnych technik ograniczania strat, z których jedną jest Kanban.

Choć metody szczupłe powstały w branży produkcyjnej, z łatwością dostosowują się do zarządzania procesami nieprzemysłowymi, opartymi na wiedzy, przynosząc firmom wymierne, satysfakcjonujące wyniki. Celami aplikowania metodyki Lean są:

  • Ograniczenie strat,
  • Upewnienie się, że ludzie traktowani są nadrzędnie względem procesów,
  • Dostarczanie produktu często i szybko,
  • Projektowanie produktu z perspektywy klienta,
  • Koncentracja na udoskonalaniu całego procesu, nie tylko wybranych elementów czy zespołów,
  • Wykorzystywanie wszystkich możliwości poprawy.

Zasady szczupłego zarządzania procesami

Jedną z charakterystycznych cech Lean jest Kaizen: nieustanne dążenie do udoskonalenia procesów. Wprowadzanie zmian odbywa się przez zaangażowanie każdego pracownika w obserwację procesu, znajdowanie wad, błędów, strat i analizowanie ich wraz z danymi towarzyszącymi.

W myśl filozofii Lean, zamiast kurczowo trzymać się raz ustalonego procesu, firmy pozostają otwarte na każdą możliwość jego udoskonalenia.