Regulamin

Kanban Tool ® istnieje dla użytkowników i jest obsługiwany przez firmę Shore Labs. Chcemy zapewnić wszystkim użytkownikom wysokiej jakości Usługi, w tym celu zastrzegamy niektóre prawa określone w następującym Regulaminie.

Korzystając z Usług i oprogramowania serwisu oraz strony internetowej Kanban Tool ®, kanbantool.com lub związanych z nią produktów lub usług ("Usług"), stanowiących własność firmy Shore Labs, użytkownik zgadza się na następujące warunki i postanowienia zawarte w tym dokumencie ("Regulamin") zgodne z obowiązującym prawem lokalnym. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek warunkiem, nie może korzystać ani łączyć się z Usługami, stronami internetowymi lub jakimikolwiek produktami lub usługami związanymi z Usługami. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i prawną ochroną znaku towarowego.

Shore Labs może aktualizować Regulamin i jakiekolwiek związane z nim dokumenty w przyszłości, bez uprzedzenia. Przez korzystanie z Usług, Użytkownik zgadza się na warunki i postanowienia zawarte w aktualnej i obowiązującej wersji Regulaminu.

Obowiązującą wersją Regulaminu jest wersja w języku angielskim, dostępna pod adresem: https://kanbantool.com/policy/terms-of-service. Wersja Regulaminu w języku polskim ma jedynie charakter poglądowy.

Warunki ogólne

 1. Usługi i materiały na tej stronie są dostarczane na zasadzie "tak jak jest". Shore Labs nie udziela żadnych gwarancji, w tym jakości i dostępności, wyraźnych lub domniemanych, oraz nie udziela i zrzeka się jakichkolwiek innych gwarancji, w tym między innymi domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszalności praw własności intelektualnej lub innych naruszeń prawa. Ponadto Shore Labs nie gwarantuje ani nie składa żadnych zobowiązań dotyczących prawidłowości, a także rezultatów, lub niezawodności korzystania z Usług lub materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z tymi materiałami lub stronami internetowymi związanymi z tymi Usługami.
 2. W żadnym wypadku Shore Labs lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności, w największym zakresie dopuszczalnym prawnie, za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczenia, szkody wynikłe z utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług, nawet jeśli Shore Labs lub upoważniony przedstawiciel Labs Shore został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód.
 3. Pomimo naszych najlepszych starań nie możemy zagwarantować, że Usługi będą wolne od błędów lub że będą dostarczane nieprzerwanie, terminowo, w bezpieczny sposób i że rezultaty otrzymane za pomocą Usług będą dokładne lub wiarygodne.
 4. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać lub powielać kodu źródłowego lub łączyć się z Usługami w celu: (i) zbudowania konkurencyjnego produktu lub usługi, (ii) budowania produktu lub usługi używając podobnych pomysłów, cech lub funkcji Usług, lub (iii) kopiowania jakichkolwiek pomysłów, właściwości lub funkcji Usług.

Warunki korzystania z Usług

 1. Użytkownik musi mieć co najmniej 14 lat, by korzystać z Usług.
 2. Konta utworzone za pomocą zautomatyzowanych metod (np. "boty") nie są dozwolone i będą usuwane.
 3. Użytkownik musi podać aktualne i prawdziwe dane osobowe, w tym imię i nazwisko, ważny adres email i inne informacje wymagane przez Shore Labs, by zarejestrować się i utworzyć konto.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta i za zachowanie poufności hasła do konta. Użytkownik nie powinien nigdy ujawniać nikomu swojego hasła.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści ("Zawartość") umieszczane na jego koncie.
 6. Dla własnego bezpieczeństwa, Użytkownik nie powinien podawać serwisowi Kanban Tool ® żadnych danych osobowych, które uważa, że pozwoliłyby na zidentyfikowanie Użytkownika jako osoby.
 7. Użytkownik nie może utworzyć więcej niż jednego bezpłatnego konta.
 8. O ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu i skutecznie nas o tym nie poinformuje, Użytkownik zgadza się, żeby firma Shore Labs, według własnego uznania, używała nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych elementów marki w prezentacjach, materiałach marketingowych, na liście klientów, w sprawozdaniach finansowych i na naszych stronach internetowych (w tym linków do stron internetowych) Użytkownika do celów marketingowych i opublikowania, że Użytkownik korzysta z serwisu Kanban Tool ®.

Anulowanie i wypowiedzenie

 1. Użytkownik może anulować swoje konto w dowolnym momencie, klikając na link "Skasuj moje konto" w "Danych konta" w zakładce "Zarządzanie kontem".
 2. Po skasowaniu konto zostanie zawieszone i umieszczone w kolejce do usunięcia. Po usunięciu, Zawartość konta zostanie natychmiast usunięta z serwisu. Proces ten nie może zostać cofnięty.
 3. Shore Labs, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć konto oraz odmówić, obecnie lub w przyszłości, korzystania z Usług lub innych usług świadczonych przez Shore Labs, z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie. W przypadku wypowiedzenia cała Zawartość konta zostanie usunięta.
 4. Shore Labs zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta, jeśli na koncie zużycie zasobów serwera lub wykorzystanie znacznie przekroczy średnią wykorzystania przepustowości lub zużycia zasobów serwera, określoną wyłącznie przez Shore Labs.

Zmiany w Usłudze

 1. Shore Labs zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usług (lub ich jakiejkolwiek części), w dowolnym czasie, tymczasowo lub na stałe, za powiadomieniem lub bez.
 2. Shore Labs może aktualizować i zmieniać cennik oraz plany cenowe w dowolnym momencie w razie potrzeby.
 3. Shore Labs nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie konta lub Usług albo zaprzestanie świadczenia Usług.

Płatności i refundacje

 1. Shore Labs korzysta z serwisu WorldPay, jednego z największych dostawców internetowych usług płatniczych na świecie, do przetwarzania płatności i obsługi transakcji dokonywanych kartami płatniczymi na naszych stronach internetowych i w Usługach.
  Nie przechowujemy ani nie przetwarzamy danych karty płatniczej Użytkownika.
 2. Jeśli Użytkownik nie zapisze się do płatnego planu to nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 3. Jeśli Użytkownik zapisze się do płatności, zostanie każdorazowo powiadomiony emailem, gdy transakcja zostanie zatwierdzona lub odrzucona. W przypadku wyboru planu "Pay as you go", Użytkownik będzie dodatkowo powiadamiany za każdym razem, gdy kwota subskrypcji zostanie zmieniona.
 4. Kanban Tool jest usługą płatną za zasadzie comiesięcznych płatności typu pay as you go i wszelkie zwroty i refundacje leżą w gestii właścicieli.
 5. Przez używanie Usług, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich potwierdzeń płatności, faktur oraz pozostałych dokumentów rozliczeniowych tylko w formie elektronicznej. Jeśli nie uzgodniono inaczej, żadne faktury w formie papierowej nie będą wysyłane.

Jakość, dostępność Usług oraz obsługa

 1. Shore Labs zamierza utrzymywać poziom dostępności Usług na poziomie co najmniej 97%. Spodziewany poziomu dostępności Usług to około 99.5%.
 2. Shore Labs będzie przeprowadzać okresowe aktualizacje Usług bez uprzedzenia, ale nie powinny one wpływać na brak dostępności do Usług dłużej niż 10 minut.
 3. Shore Labs nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w największym zakresie dopuszczalnym prawnie, za jakiekolwiek przerwy w dostawie Usług, problemy z dostępem lub utratę danych.
 4. W przypadku przerwy w dostępie do Usług, Shore Labs będzie próbował przywrócić dostęp do Usług w najkrótszym możliwym czasie.
 5. Celem Shore Labs jest zapewnienie bardzo wysokiego poziomu obsługi klienta. Na większość pytań odpowiedź zostanie wysłana w ciągu jednego dnia roboczego.
 6. Shore Labs zastrzega sobie prawo do odpowiedzi z dużym opóźnieniem lub braku odpowiedzi na niektóre z zapytań, zwłaszcza, jeśli były one zaklasyfikowane jako spam przez automatyczny filtr antyspamowy lub człowieka.

Prawa autorskie i własność

 1. Wszelkie dane, treści oraz Zawartość zamieszczone w Usługach przez Użytkownika muszą przestrzegać i być zgodne z prawami autorskimi.
 2. Zawartość konta dostarczana do Usług pozostaje własnością Użytkownika.
 3. Shore Labs nie sprawdza Zawartości, ale zastrzega sobie prawo, (ale nie zobowiązuje się), według własnego uznania, do odmowy przechowywania lub usunięcia wszelkiej Zawartości, która jest dostępna za pośrednictwem Usług.
 4. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik nie może powielać, kopiować lub wykorzystywać jakiejkolwiek części projektu, HTML / CSS, Javascript lub jakiegokolwiek innego kodu stworzony przez Shore Labs bez pisemnej zgody Shore Labs.
 5. Usługi korzystają z komponentów i bibliotek innych firm i osób, które mogą być przedmiotem innych zasad licencjonowania. Silk Icons są udostępniane na licencji Creative Commons Attribution 2.5 License. Grafiki kart od Nuno Pinheiro i wszystkie otrzymane prace są na licencji LGPL. Amberjack od Arash Yalpani jest na licencji LGPL. Użytkownik powinien sprawdzić nagłówki plików i atrybuty meta, by uzyskać informacje odnośnie pozostałych praw autorskich.

Pozostałe Warunki

 1. Przez korzystanie z Usług, Użytkownik akceptuje, że techniczne przetwarzanie i transmisja danych z i do Usług, w tym Zawartość należąca do Użytkownika, może być przesyłana bez zaszyfrowania i przez różne sieci.
 2. Użytkownik nie może przesyłać żadnych robaków, wirusów lub jakiegokolwiek kodu o charakterze złośliwym lub destrukcyjnym.
 3. Wszelkie roszczenia dotyczące Shore Labs lub oferowanych Usług podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie pytania dotyczące aktualnego Regulaminu należy kierować do support@kanbantool.com.

Kanban Tool® jest serwisem online stworzonym i dostarczanym przez Shore Labs. Firma Shore Labs ma siedzibę w Katowicach w Polsce w UE.
Adres siedziby firmy: ul. Poprzeczna 11, 40-654 Katowice, EDG Nr. 87265, VAT Nr. PL 6772286301, tel. (048) 792 043 743
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy support@kanbantool.com.